Chrzest święty 

Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

  1.  Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego(oryginał do wglądu).
  2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka
    (w przypadku małżeństwa nie sakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego - zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego)

Rodzice Chrzestni:

Nazwiska i Imiona Rodziców Chrzestnych z adresem zamieszkania oraz wiekiem.
Zaświadczenia parafii Rodziców Chrzestnych, że są praktykującymi katolikami.

 

 

 Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

- Niewierzący czy osoby innej wiary,
- Osoby niepraktykujące,
- Żyjące na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,
- Nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy,
- Prowadzący gorszący tryb życia.

Przygotowanie dla Rodziców i Chrzestnych odbywa się w piątek przed terminem Chrztu po wieczornej Mszy św. 

 

Pierwsza Komunia Święta

 

 Do przyjęcia przez Dziecko I Komunii Świętej potrzebna jest metryka chrztu dziecka. Jeżeli dziecko było ochrzczone w parafii tutejszej owa metryka nie jest konieczna. Natomiast jeżeli dziecko było ochrzczone w innej parafii należy wziąć metrykę chrztu dziecka z parafii chrztu. Należy ją dostarczyć jak najszybciej.

 

 

Bierzmowanie

-metryka chrztu świętego

-zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji

-w przypadku osób starszych-świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

 

 

Małżeństwo katolickie

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście 3 miesiące przed zawarciem małżeństwa. W kancelarii parafialnej przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 6 miesięcy przed datą ślubu) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania

2. Dowody osobiste

3. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej

4. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach.

5. W przypadku wdowców - kościelne świadectwo śmierci współmałżonka.Rozmowa duszpasterska przed ślubem odbywa się w 2 etapach:

1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe.

2. Rozmowa duszpasterska na 2 tygodnie przed ślubem (gdy wszystkie dokumenty zostały złożone np. zapowiedzi, zaświadczenia o odbytym kursie przedmałżeńskim, inne brakujące w dniu spisywanie protokołu).Sakrament namaszczenia chorych

Chorych z posługą sakramentalną odwiedzamy na wezwanie przez rodzinę chorego.

Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).

W domu chorego należy przygotować:

- Stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece;

- Na stole: kropidło, woda święcona, szklanka z wodą i talerzyk z watą.

Wszyscy obecni w domu biorą udział w modlitwie.Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę!!! z wezwaniem kapłana do chorego, aby ten obrzęd nie stał się Ostatnim Namaszczeniem.

 

Pogrzeb katolicki

Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego.

W kancelarii należy okazać:

 1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu)

 2. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych przed śmiercią, np. od Kapelana Szpitala

 3. W przypadku pochówku poza parafią zamieszkania osoby zmarłej pozwolenie od proboszcza parafii zamieszkania na pogrzeb w naszej parafii Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św. (z przyjęciem Komunii św.)

Joomla templates by a4joomla